Huisarts    

                 

Voor informatie "praktijk Eijrond & Piersma" zie www.huisartswarns.nl

Fysiotherapeut

 

Paul Kromhout. Voor informatie zie www.fysiotherapiewarns.nl

 

Thuiszorg

Team Koudum van Thuiszorg Zuidwest Friesland heeft de zorg over het gebied Hindelopen, Molkwerum, Stavoren, Warns, Hemelum en Koudum. We zijn er om de inwoners van thuiszorg te voorzien en doen dit ook graag voor onze vakantie gasten.

Informatie 

Buurtzorg

 

Voor informatie Kijk hier

 

Diëtist

Voorzieningen dieetist 
T: 06-57269461
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
W: www.dietistdefriesemeren.nl
Spreekuurlocaties:
Balk - Heerenveen - Koudum - Oudemirdum - Stavoren - Woudsend
In Stavoren is het spreekuur in het Doktershus (Schans 61) op donderdagmiddag (alleen op afspraak).
 

kerk

 

Protestantse gemeente te Warns, Skarl en Laaxum, zie Protestante gemeente

 

diverse sporten

 

Voor de diverse sporten in Warns, kijk op SportDorpWarns

 

Buurtbus

 

Lijn 103 zie buurtbuszwf.nl

 

Taxi Sirag

Taxi en Garage bedrijf Sirag heeft met ingang van 1 januari 2013 al het vervoer van alle ziekte kosten verzekering gekregen en tevens het WMO vervoer van de gemeente 
dit heeft geresulteerd in uitbreiding van ons wagenpark en personeel bestand zodat wij perfect van diens kunnen zijn met gewoon , groeps en rolstoel vervoer 
voor afspreken vervoer , vragen of hulp bij aan vraag wmo vervoer tel 0514 681232
tevens hebben wij de post agentschap van mevr. Bekkema over genomen waar wij de zelfde service geven als u bij Bekkema gewend was ook is geld pinnen bij ons mogelijk tot € 250,- 
 

School

 

Kijk op www.demeiboomwarns.nl

 

Janke Tromp

Dienstencentrum Janke Tromp

Voor informatie over de Janke Tromp en het programma klik hier

 

Warnser Poarte

Dorpskrant de Warnser Poarte

Zes maal per jaar verschijnt de dorpskrant Warnser Poarte. Naast vaste rubrieken zoals informatie van Dorpsbelang, het weer, de natuur, de geschiedenis van Warns en een interview leest u berichten van verschillende verenigingen, verhuisberichten, bedankjes ed.

Bedrijven in Warns en omgeving hebben de mogelijkheid tot adverteren. In elke Warnser Poarte wordt de uiterste inlever-datum van kopij vermeld en tevens de dag wanneer het volgende nummer verschijnt.

Woont u net in Warns en ontvangt u geen dorpskrant meld het de redactie en het wordt geregeld. Een keer per jaar vraagt de redactie een vrijwillige bijdrage van minimaal € 7,50.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.