Hierbij wil ik U laten weten dat in de maand december het boek: ‘DE BOERDERIJEN VAN WARNS EN HUN BEWONERS’ uitkomt. Hier in staat een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van de Friese boerderij en zijn ook de meeste boerderijen van Warns in kaart gebracht. D.w.z. dat is uitgezocht in welke periode ze zijn gebouwd en wie in de loop van de tijd de eigenaren waren.
Er zijn foto’s van de boerderijen gemaakt en als uit archievenonderzoek bleek dat de boerderij uit een periode van voor 1832 stamde, werd ook de gebint constructie onderzocht, opgetekend en gefotografeerd. Bij de 5 oudste boerderijen werd dendrochronologisch onderzoek gedaan. Dit is een methode waarbij een monster van het hout wordt genomen en aan de hand van de jaarringen in het hout kan dan exact worden bepaald hoe oud de boom was toen deze werd gekapt.
Dit onderzoek werd uitgevoerd door Paul Borghaerts, die dit onderzoek bij meer dan 130 boerderijen in Friesland heeft gedaan. Uit dit onderzoek bleek dat de oudste boerderij in Warns op ’t Sou staat en dat het grootste gedeelte van het gebint stamt uit 1560.
 
Bij sommige boerderijen zijn bijzondere en oude tegeltableaus aangetroffen, bij één boerderij was de complete pronkkamer nog geheel in takt, met diggelenkast, wandbetimmering en de wand van de karnruimte. Bij een andere boerderij werden gevelstenen uit de 18de eeuw aangetroffen.
Verder is er onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de eigenaren en daaruit bleek dat meerdere boerderijen al eeuwen lang in het bezit zijn van dezelfde familie. Bij en aantal families gaat die geschiedenis terug tot 1640. Uit genealogisch onderzoek bleek dat de meeste eigenaren van de boerderijen in Warns familie van elkaar waren, en in aantal gevallen bestaat er nog steeds een familieverband zonder dat men dat zelf weet. In het boek staan veel oude prenten, kaarten, en foto’s van de boerderijen en portretten van vroegere eigenaren.
 
Door sponsoring van Dorpsbelang Warns kan het boek worden uitgebracht voor de prijs van 25 Euro, excl. verzendingskosten.
Mocht U interesse hebben dan kunt U het boek bestellen bij:
Riekele Stobbe
Buorren 52
8721 GR
Warns
Tel:0514-851758
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.